Nasze wartości

Kompetencje naszego zespołu oraz zaangażowanie doprowadziły nas do miejsca, w którym znajdujemy się dzisiaj – jesteśmy wiodącym partnerem w zakresie prezentacji produktów, oferującym innowacyjne rozwiązania. Sukces firmy Decostayle opiera się na trzech filarach: nastawienie na klienta, doskonałość operacyjna i innowacja.

Dążenie do doskonałości operacyjnej

Firma Decostayle koncentruje się na dostarczaniu klientom optymalnych rozwiązań, poprzez ciągłe doskonalenie procesów operacyjnych. Wprowadzamy mechanizmy pozwalające na ciągłą poprawę efektywności firmy. Dążymy do zwiększenia wydajności i konkurencyjności tak, aby lepiej służyć naszym klientom. Sposobem na zwiększanie efektywności jest min. ciągłe doskonalenie naszej organizacji (CI = Continuous Improvement), szczupłe zarządzanie (Lean Management), wysokie standardy jakościowe i współpraca z certyfikowanymi dostawcami.

Orientacja na klienta

Dla nas najważniejsza jest znajomość i rozumienie potrzeb klientów oraz spełnianie, a także przekraczanie ich oczekiwań. Każdy projekt zawsze zaczynamy od uważnego wysłuchania pragnień klienta. Tylko w ten sposób możemy stworzyć udaną prezentację produktową odpowiadającą potrzebom rynku.

W celu spełnienia oczekiwań klienta oferujemy szeroki pakiet usług:

  • Opracowanie koncepcji i projektowanie
  • Przygotowanie prototypów i profesjonalnych zdjęć produktu
  • Prezentacje dla różnych rodzajów produktów, rynków i krajów
  • Usługa przechowywania i dystrybucji próbek
  • Magazynowanie i logistyka

Innowacja

Innowacja jest zapisana w genach naszej firmy. Obejmuje ona nie tylko dostarczanie nowych produktów i usług, ale również wdrażanie nowatorskich technologii i rozwiązań produkcyjnych.

Ciągle doskonalimy nasze procesy i dostosowujemy metody działania do zmieniających się warunków. Cechuje nas twórczość i kreatywność, a naszą podstawową wartością jest wiedza i doświadczenie naszych pracowników.