Oferta pracy

Publikacja oferty pracy rozpoczyna proces rektutacji.
Nasze oferty znajdziesz na stronie internetowej w zakładce KARIERA jak również na najpopularniejszych portalach pracy.

Wysłanie aplikacji

Pracownik Działu HR dokona wstępnej selekcji nadesłanych aplikacji.
Oceni Twoją aplikację pod kątem zgodności z profilem stanowiska.
Z kandydatami spełniającymi w największym stopniu nasze oczekiwania, skontaktujemy się w celu umówienia rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna

Podczas rozmowy chcielibyśmy blizej Cię poznać, dowiedzieć się jakie są Twoje doświadczenia, umiejętności i motywacje. Będziesz mógł nie tylko zaprezentować swoją kandydaturę ale również uzyskasz informacje jakie są nasze oczekiwania biznesowe. Będziesz miał również mozliwość zadawania pytań dotyczących pracy na danym stanowisku.

Sprawdzenie umiejętności

Drugim etapem rekrutacji jest, w zależności od typu stanowiska rozmowa z potencjalnym bezpośrednim przełożonym.
Niekiedy przełożeni proszą o rozwiązanie testu bądź wykonanie zadania sprawdzającego kompetencje niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Zakończenie rekrutacji

Zakonczeniem procesu rekrutacji jest przedstawienie oferty pracy wybranemu kandydatowi.
Pozostali uczestnicy rekrutacji otrzymują wówczas informację zwrotną na temat zakończonego procesu.